TEMEL AMAÇ

Dünya üzerindeki canlılığın devamı için büyük önem taşıyan böcekler, özellikle okul öncesi ve sonrasındaki eğitim dönemlerinde öğrencilerde merak duygusunun teşvik edilmesinde ve bilimle tanışmalarında büyük rol oynamaktadır. “Emit Böcek Okulu” projesi sayesinde öğrencilerde böcekler hakkında farkındalık yaratılarak, ekoloji bilincini geliştirmek ve bilimsel çalışmaya özendirmek amaçlanmaktadır.

Bu proje kapsamında, EMIT’in (Isparta Entomoloji Müzesi) sahip olduğu alt yapı ve entomolojik materyalin hedef kitle olarak seçilen ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerine uygun olarak hazırlanması ve tanıtılması hedeflenmektedir. Yapılacak bu çalışmada, böceklerin morfolojik yapıları, davranışları, yaşama biçimleri, faydaları ve zararları, doğa ve insan hayatı için önemleri teorik ve uygulamalı olarak hazırlanacak eğitim programı dahilinde farklı materyaller (dijital, maket, doğal, vb.) kullanılarak hedef kitleye aktarılacaktır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Ülkemizde ve Dünya’da Okul öncesi ve İlköğretim eğitim materyalleri incelendiğinde, toplumun farklı kesimlerinden insanın bir araya gelerek oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının ve geniş kitlelere hitap eden spor takımlarının isimlendirilmesinde, aile için eğitim sürecinde özellikle çalışkanlık üzerine verilen örneklerde yoğunlukla böceklerden esinlenildiği ve yaşantımızın önemli bir parçası haline geldikleri gözlenmektedir. Bu nedenle planlanan bu projede hedef kitle, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bahar döneminde 10 Mayıs-31 Mayıs, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının Güz döneminde ise 20 Eylül-11 Ekim arasında ilköğretim öğrencileri (9-10 yaş grubu) olarak belirlenmiştir. Öğrenci seçimlerinde öncelik Devlet Okullarına ait olacaktır.

PROJENİN İÇERİGİ

KATILIMCILARDA BEKLENEN KAZANIMLARI

Hazırlanan bu projeye katılanların böceklerin morfolojik yapıları, sınıflandırılması, davranışları, biyolojileri, yaşam alanları, faydaları, zararları, doğa ve insan hayatı için önemleri hakkında detaylı bilgilere sahip olmaları sağlanacaktır. Ayrıca, katılımcılar böceklerin çoğalması, başkalaşımlarını öğrenecek ve bu canlılar üzerindeki inceleme ve araştırmalarda kullanılan araç ve gereçleri daha yakından tanıma fırsatı elde edecekleridir. Verilen tüm eğitimlerde böceklerin üzerinde yaşadığımız dünya için önemleri ve bu canlılarla birlikte yaşamanın bizlere sağladığı avantaj ve dezavantajlar vurgulanacak olup, katılımcıların insanlık ve doğa için önemli canlılar olan böceklerin insan kaynaklı birçok olumsuz etkiden nasıl etkilendikleri ve koruma çalışmaları için neler yapılabileceği hakkında düşünmeleri sağlanacaktır.
Bunlara ek olarak, katılımcılardaki varsa böcek korkusu, tiksinti duygusunun giderilmesi sağlanacak ve böcekler hakkında edinilen bilgilerin başta kendi aile ve arkadaşlarına ulaştırılması, toplum içerisinde böcek farkındalığının yaygınlaştırılması ve böcekler hakkında edinilmiş yanlış bilgilerin doğru olan bilgilerle giderilmesi gerçekleştirilmiş olacaktır.

PROJE EKİBİ

Doç. Dr. Ozan Demirözer
Proje Yütücüsü
Zir. Müh. H. Merve Sarı
Rehber
  • Detay :

İLETİŞİM

Adres ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ


Telefon 0 246 211 47 48 - 0 246 211 48 99


E-mail emitbocekokulu@gmail.com, ozandemirozer@gmail.com